Адреса: Кнеза Вишеслава 92, Београд, Србија; Телефон: 011 355 0287

ЗДРАВИ ЗУБИ — ЗДРАВО ТЕЛО

 • Жанр:
  Наставни филмови
 • Година:
  1977
 • Категорија:
  Санитетска управа
 • Редни број:
  13
 • Врста:
  Колор
 • Дужина:
  169 метара
 • Трајање:
  16 минута
 • Формат:
  15
 • Сценарио:
  пук. проф. др Милосав Старчевић
 • Режија:
  кап. И кл. Миливоје Несторовић
 • Сниматељ:
  Мирослав Сукдолак
 • Садржај:
  Приказана су најчешћа обољења зуба младих и одраслих особа. Описане су карактеристичне аномалије у развоју зуба и њихове последице, могућни узроци зубног квара, објашњење његовог развоја и мо-гућности спречавања развоја тог обољења. Приказана је пародонтопатија (обољење потпорног апарата зуба) разлози настанка, клинички развој и мо-гућности лечења. Показани су начини намештања зуба и садашње могућности. Посебно се указује на могућности превенције обољења зуба и предности које пружа савремена стоматолошка наука у погледу по-добности и олакшаног лечења болести зуба. Износи се порука да се зубном лекару треба правовремено јавити, јер само у таквим случајевима обо-љења зуба могу се успешније спречити и лечити.
 • Преузимање: